ÚOHS potvrdil pokutu za novou radnici: výběrové řízení bylo netransparentní a diskriminační

Po třech letech trvajícím řízení padl konečný verdikt – tendr na stavbu nové radnice pro Prahu 8 nebyl v souladu se Zákonem o veřejných zakázkách. Průběh výběrového řízení 8jinak! kritizuje od samého počátku, proto jsme na začátku roku 2012 podali na Úřad na ochranu hospodářské soutěže podnět, aby bylo toto výběrové řízení přezkoumáno. Úřad naše argumenty uznal, a v roce 2013 zahájil správní řízení. Jeho výsledkem byla v roce 2014 pokuta ve výši 450.000 korun za řadu pochybení. Proti pokutě se Praha 8 odvolala, Úřad původní rozhodnutí přezkoumal a pokutu potvrdil, tentokrát ve výši 150.000 korun (rozhodnutí si můžete přečíst zde).

Výběrové řízení bylo dle rozhodnutí Úřadu diskriminační, když Praha 8 požadovala po uchazečích certifikát systému společenské odpovědnosti SA 8000, ačkoliv Zákon o veřejných zakázkách požadavek na tento certifikát neumožňuje. Tento požadavek mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, když se do soutěže nemohli přihlásit ti uchazeči, kteří tento certifikát neměli.

Dále bylo výběrové řízení netransparentní ve způsobu hodnocení nabídek. Praha 8 v kategorii „technické řešení Centra Palmovka“ natolik vágně a obecně stanovila způsob hodnocení nabídek, že nebylo vůbec zřejmé, co po uchazečích požaduje, jaký způsob řešení nové radnice upřednostňuje, ani jak bude jednotlivé nabídky hodnotit. Požadavky typu „budovu, která bude co možná nejpraktičtější s ohledem na chod tak velké organizace, jakou je úřad Městské části“, která „bude zejména ve vztahu k Městské části co nejméně provozně náročná, a to jak po stránce organizačně-technické, tak po stránce ekonomické“, nebo bude „lépe prezentovat úřad Městské části jako přátelskou a otevřenou organizaci“ byly natolik neurčité, že na jejich základě mohla hodnoticí komise vybrat absolutně jakýkoliv návrh. Právě v této kategorii získala společnost Metrostav plný počet bodů – 100, ostatní uchazeči získali 30 resp. 35 bodů. Porovnat jednotlivá řešení není možné, protože návrhy ostatních uchazečů nebyly nikdy zveřejněny. Za netransparentní označila výběrové řízení i Česká komora architektů.

 

Na náš návrh přezkoumat i typ výběrového řízení (soutěžní dialog) a změnu smluvních podmínek ÚOHS nereflektoval.

V rozporu se zákonem byl podle našeho názoru i požadavek na projektového manažera, který má zkušenosti se stavbami napojenými na metro, neboť stavba nové radnice na metro zjevně napojená není a nebude. V tomto případě však ÚHOS dal za pravdu Praze 8, která tvrdila že napojení na metro nevylučuje (jinými slovy u historické investice a nejdůležitější městské budovy neměla jasno, zda bude na metru nebo ne), a že dodavatel stavby  má „věnovat zvláštní pozornost ovlivnění optimálního rozvoje širšího okolí v delším časovém horizontu (…) zejména napojení na vestibul stanice metra a na stanice tramvaje“. Nakolik Centrum Palmovka napomůže rozvoji okolí můžeme jen spekulovat, neexistující napojení na zastávky MHD je však zřejmé již teď.

 

Za právní a poradenské služby ke špatně připravenému tendru zaplatila Praha 8 cca 3 000 000 korun. Seznam radních, kteří schválili projekt Centra Palmovka a výběrové řízení najdete zde.

8jinak!, spolek

Jsme nezávislá iniciativa působící na Praze 8. Usilujeme o zlepšení kvality života v naší městské části. Naším zájmem je transparentnost veřejné správy, urbanismus a doprava. Pořádáme veřejné debaty a kulturní akce.

naše cíle:

 - posilování občanské společnosti a ochrana práv a zájmů občanů
- ochrana životního prostředí
- vznikání místních Agend 21
- podpora volného a bezpečného pohybu chodců a podpora cyklodopravy
- ochrana kulturních památek
- zvyšování podílu zeleně a její pravidelná údržba
- vývoj v oblasti m.č. Prahy 8, zejména centra Nová Palmovka a Libeňské spojky