Tajemná městská akciová: 3 důvody, proč se zajímat o akciovou společnost Prahy 8

Praha 8 se rozhodla následovat řadu jiných měst a městských částí, a v lednu roku 2011 založila městskou akciovou společnost Centrum Palmovka a.s. Společnost se základním kapitálem ve výši 2.000.000 korun měla původně tři členy představenstva a tři členy dozorčí rady, a jejím hlavním účelem byla stavba a provoz nové radnice. Proto byla na akciovou společnost převedena kompletní smlouva na výstavbu Centra Palmovka. Veškeré finanční toky ve výši jedné miliardy korun z veřejných prostředků tak řídí a kontroluje vedení akciové společnosti.

pynchon_akciovka_final.jpg

 

Nejvyšším orgánem akciové společnosti je valná hromada, která je totožná s Radou městské části Prahy 8, složenou ze zástupců ODS, TOP 09 a Volby pro Prahu 8.

Přinášíme 3 důvody, proč se o akciovou společnost Prahy 8 zajímat:

 

1. Hospodaření – komu, kolik a proč

Prostředky na provoz poskytuje akciové společnosti MČ Praha 8. Podle smlouvy o půjčce, kterou Praha 8 s akciovou společností v roce 2011 uzavřela, by měla akciová společnost v letech 2011-2014 prohospodařit 8.000.000 korun. Ty musí do konce roku 2015 do městské kasy vrátit – ovšem není jasné z čeho.

Jednotlivé částky na provoz akciové společnosti jsou uvolňovány usneseními Rady MČ Praha 8. Z „provozně-technických důvodů“ bylo např. v roce 2013 rozhodnuto o převodu 6.000.000 korun, toto usnesení se opírá o důvodovou zprávu, která ale – jak jsme zjistili na základě žádosti o informace – neexistuje. Radnice Prahy 8 tedy není schopná tyto „provozně – technické“ důvody popsat či vysvětlit.

Z výroční zprávy za rok 2011 vyplývá, že akciová společnost vygenerovala v prvním roce činnosti výnosy 30.000 korun, na odměny a platy pro tehdejší tři zaměstnance ale šlo 2.212.000 Kč. Dalších 541.000 Kč padlo na provoz společnosti. Za co tehdejší tři zaměstnanci inkasovali odměny není jasné, protože v roce 2011 nová radnice neměla ještě ani územní rozhodnutí. Za první rok činnosti tedy akciová společnost skončila ve ztrátě 2.781.000 Kč.

Akciová společnost také nezveřejňuje smlouvy, které uzavírá, ani není znám způsob, jakým vybírá smluvní partnery. Bez výběrového řízení například uzavřela smlouvu na nákup softwaru 4project za téměř 800.000 korun, nebo smlouvu se společností Etiam Dei Gratia a.s., jíž bylo za tři měsíce práce (kontrola projektové dokumentace, zpracování harmonogramů apod.) vyplaceno přes 800.000 korun. Bez otevřeného výběrového řízení také byla uzavřena smlouva na technický dozor na stavbu nové radnice za 1,7 milionu korun, což je přibližně jedna třetina ceny, za kterou se dá technický dozor u miliardové stavby pořídit. Předchozí dvě výběrová řízení akciová společnost zrušila – jedno pro špatně napsané zadání, druhé pro netransparentní podmínky hodnocení.

Od roku 2011 nezveřejnila akciová společnost – v rozporu se zákonem o účetnictví - žádné výsledky hospodaření. Veřejnost tak netuší, jak nakládá s veřejnými prostředky, kolik lidí tam pracuje, jaké jsou provozní či mzdové náklady, nebo zda akciová společnost generuje nějaký zisk.

 

2. Lidé – orloj za veřejné peníze

Od založení společnosti v roce 2011 proběhlo v dozorčích orgánech 13 personálních změn (a 3x byly změněny stanovy společnosti), přičemž dvě třetiny představenstva byly vyměněny týden po založení společnosti. Počet členů dozorčí rady se zvýšil  ze tří na devět.

Identita členů představenstva, Jana Kovaříka, Zbyňka Novotného, a Jiřího Jakeše je prakticky neznámá. Přesto, že se jejich měsíční odměny pohybují od 30 do 40 000 korun, veřejnost o nich neví nic.

Šest členů dozorčí rady jsou zástupci politických stran: Tomáš Mrázek, Tomáš Bína, Josef Slobodník za ODS, Jakub Čáp za TOP09, Jiří Vítek za Volbu pro Prahu 8, Vítězslav Jaroš za KSČM.

Zbývající tři členové dozorčí rady, Libor Vodný, Petr Čapek a Zuzana Knoblochová, jsou pro veřejnost opět neznámá jména.

Měsíční odměna členů dozorčí rady se pohybuje kolem 20.000 korun.

Zástupci opozičních stran (ČSSD, Strana zelených) nejsou v akciové společnosti zastoupeni.

Přestože mzdové náklady na dozorčí orgány činí ročně minimálně 3.400.000 Kč, není zřejmé, podle jakých kritérií Rada Prahy 8 jednotlivé členy volí a odvolává, a jaké mají pro výkon funkce odborné předpoklady. V tomto duchu jsme na radnici Prahy 8 směřovali dotaz: kritéria pro zvolení (odvolání) nám Odbor kanceláře starosty nebyl schopen sdělit, a na žádost o zveřejnění profesních profilů členů společnosti jsme se dozvěděli, že „žádný zvláštní právní předpis neukládá evidovat profesní profily členů představenstva a dozorčí rady“ a radnice Prahy 8 tedy nemá tuto informaci k dispozici.

 

3. Informace – nejsou, budou?

Přestože je akciová společnost zřízena a 100% vlastněna městskou částí Praha 8, přestože hospodaří s veřejným prostředky a přestože jejím nejvyšším orgánem je valná hromada, tedy Rada Prahy 8, informovanost veřejnosti o způsobu hospodaření – či jen o prosté existenci tohoto podnikatelského subjektu – je malá. Internetové stránky společnosti jsou obecné a více než rok nebyly aktualizovány, na webu Prahy 8 je k dispozici pouze tato informace.

Na dotazy na hospodaření akciové společnosti Praha 8 odmítá odpovídat, s odůvodněním, že to nepatří do její působnosti.

Akciová společnost odmítá na dotazy odpovídat také, neboť se – slovy předsedy představenstva Jana Kovaříka – „necítí být povinným subjektem“. Od listopadu loňského roku jsme požádali akciovou společnost o řadu informací: zajímal nás počet zaměstnanců, náklady na provoz společnosti, způsob odměňování. Ani během 8 měsíců nám představenstvo společnosti nedokázalo informace poskytnout. Odpovědi byly odmítavé nebo vyhýbavé, prozrazovaly neznalost Zákona o svobodném přístupu k informacími i Správního řádu.

Členové představenstva, kteří jsou placeni z veřejných peněz v řádu desítek tisíc korun měsíčně, a kteří mají zajistit realizaci miliardového projektu, projevili mizivé právní povědomí o tom, co jejich funkce obnášejí. Ze zákona tato akciová společnost na dotazy veřejnosti odpovídat musí, neposkytnutí informací je protiprávní. De facto tento přístup znamená, že Praha 8 vyvedla realizaci miliardového projektu absolutně mimo kontrolu veřejnosti.

Kde najdete alespoň nějaké informace o akciové společnosti?

Souhrnně a předhledně nikde.

Nepíše se o ní ani v radničních novinách, ani na webu Prahy 8, internetové stránky akciové společnosti nebyly více než rok aktualizovány. Sledujte rozhodnutí Rady, která v roli valné hromady schvaluje odměny, jmenování nových členů či návrhy smluv, a zápisy z jednání zastupitelstva, nebo se ptejte přímo zastupitelů a radních na to, co vás zajímá.

 

Cílem tohoto článku není kompletně popsat problematiku fungování městské akciové společnosti, ale upozornit veřejnost na to, že Praha 8 vůbec nějakou akciovou společnost založila a vlastní, že o způsobu hospodaření nemá veřejnost téměř žádné informace, a že tyto informace o sobě akciová společnost – v rozporu se zákonem – odmítá poskytovat.

8jinak!, spolek

Jsme nezávislá iniciativa působící na Praze 8. Usilujeme o zlepšení kvality života v naší městské části. Naším zájmem je transparentnost veřejné správy, urbanismus a doprava. Pořádáme veřejné debaty a kulturní akce.

naše cíle:

 - posilování občanské společnosti a ochrana práv a zájmů občanů
- ochrana životního prostředí
- vznikání místních Agend 21
- podpora volného a bezpečného pohybu chodců a podpora cyklodopravy
- ochrana kulturních památek
- zvyšování podílu zeleně a její pravidelná údržba
- vývoj v oblasti m.č. Prahy 8, zejména centra Nová Palmovka a Libeňské spojky