Pozvánka na veřejné projednáváni EIA - rozšíření areálu IPODEC

Obyvatelé Střížkova se již od roku 2010 snaží zabránit rozšiřování sběrného dvora IPODEC, v jehož bezprostřední blízkosti bydlí. Přesto Praha 8 navrhla změnu územního plánu, která s rozšířením areálu počítá. Záměr se bude projednávat 21. 1. od 15:00 hodin v úřadu Prahy 8 - v Bílém domě. Více informací o celém případu najdete na stránkách sdružení Čistý Střížkov.

strizkov_1.jpeg

8jinak!, spolek

Jsme nezávislá iniciativa působící na Praze 8. Usilujeme o zlepšení kvality života v naší městské části. Naším zájmem je transparentnost veřejné správy, urbanismus a doprava. Pořádáme veřejné debaty a kulturní akce.

naše cíle:

 - posilování občanské společnosti a ochrana práv a zájmů občanů
- ochrana životního prostředí
- vznikání místních Agend 21
- podpora volného a bezpečného pohybu chodců a podpora cyklodopravy
- ochrana kulturních památek
- zvyšování podílu zeleně a její pravidelná údržba
- vývoj v oblasti m.č. Prahy 8, zejména centra Nová Palmovka a Libeňské spojky