Občanská sdružení vs. parkovací zóny II.

Prosincové vydání radničního měsíčníku Osmička přineslo článek o plánovaných parkovacích zónách v Praze 8.

Protože se text dotýká našeho občanského sdružení, rádi bychom tímto reagovali a tvrzení v něm obsažená uvedli na pravou míru.

Občanská sdružení 8jinak! a Karlín sobě byla v listopadu pozvána zástupcem radnice, místostarostou Michalem Švarcem na diskusi o výsledcích ankety, v níž se občané měli vyjádřit k zavedení parkovacích zón. Obsahem tohoto setkání bylo představení výsledků zmíněné ankety, prezentace návrhu na konečnou podobu tohoto dopravního opatření a diskuse o nich.

O tomto setkání následně referovala Osmička (autor článku je uveden pouze pod redakční značkou jf) velmi zavádějícím způsobem. Již titulek článku "O parkovacích zónách rozhodl kulatý stůl" není pravdou. Zmíněný "kulatý stůl", ani jeho jednotliví účastníci o ničem z dané agendy v žádném případě nerozhodovali, byli pouze seznámeni s výsledky ankety a návrhem řešení, a vyzváni k vyjádření názoru. Konečné rozhodnutí o parkovacích zónách je plně v kompetenci a na zodpovědnost příslušných politiků, nikoliv zástupců veřejnosti nebo policie.

Dále není pravdou, že občanská sdružení 8jinak! a Karlín sobě byla či jsou členem jakési "pracovní skupiny", jak je dále uvedeno ve větě "Účast v této pracovní skupině přijali nejen členové zastupitelstva z řad koalice a opozice, ale i odborníci na dopravu, reprezentanti policie a občanských sdružení".

K práci na projektu parkovacích zón nás nikdo nevyzýval, nijak jsme se nepodíleli ani na jeho přípravě, ani na souvisejících aktivitách - např. proběhnuvší anketě nebo jejím vyhodnocování. O zavedení dopravních zón jsme měli a máme k dispozici stejné informace jako široká veřejnost - tedy ty, které radnice zveřejnila na svých webových stránkách nebo které zazněly ve veřejné debatě.

Konečně nerozumíme tomu z jakého důvodu odmítá redakce uvést názvy občanských iniciativ, o nichž v radničních novinách píše. Stejně jako v říjnovém vydání, kdy zamlčela organizátory pouličního festivalu Zažít město jinak v Karlíně (sdružení Karlín sobě) a v Libni (sdružení 8jinak!), ani v aktuálním vydání neuvádí názvy sdružení, které byly ke "kulatému stolu" přizvány.

Ceníme si toho, že představitelé radnice mají snahu tak zásadní opatření, jakým je zavedení parkovacích zón, veřejně komunikovat a že je veřejnost přizvána k diskusi. Nepravdivé a zavádějící informace o roli občanských sdružení v tomto procesu ale zásadně odmítáme.

 

Barbora Hanžlová, o.s. 8jinak!

Jana Klimková, o.s. Karlín sobě

8jinak!, spolek

Jsme nezávislá iniciativa působící na Praze 8. Usilujeme o zlepšení kvality života v naší městské části. Naším zájmem je transparentnost veřejné správy, urbanismus a doprava. Pořádáme veřejné debaty a kulturní akce.

naše cíle:

 - posilování občanské společnosti a ochrana práv a zájmů občanů
- ochrana životního prostředí
- vznikání místních Agend 21
- podpora volného a bezpečného pohybu chodců a podpora cyklodopravy
- ochrana kulturních památek
- zvyšování podílu zeleně a její pravidelná údržba
- vývoj v oblasti m.č. Prahy 8, zejména centra Nová Palmovka a Libeňské spojky