"Nepleťte se nám do toho" vzkazují radní občanům Prahy 8

Přestože svět už žije lednovým vydáním „Osmičky“, rádi bychom se ještě vrátili k jejímu prosincovému číslu. Strana zelených ve fóru zmínila „mrtvý projekt Centra Palmovka“. Otázka zřejmě směřovala ke skutečnosti, že Centrum Palmovka se tři a půl roku po podpisu smlouvy nezačalo stavět.

Zástupci koaličních stran (ODS, TOP09,Volba pro Prahu 8) a KSČ se vyjádřili k důvodu zdržení: podle nich bylo způsobeno „účelovým“ (Ondřej Gros z ODS) či „nesmyslným“ (Václav Musílek z Volby pro Prahu 8 resp. Suverenity) odvoláním občanských aktivistů a sdružení, kterým „se daří odvoláními stavbu zdržovat“ (Jakub Čáp z TOP09).

Takovým vyjádřením poslali občanům Prahy 8 jasný vzkaz: nechceme, aby se veřejnost vyjadřovala k tomu, co máme za veřejné peníze v úmyslu, nechceme, aby se nám někdo pletl do našich záměrů. Protože zákon umožňuje občanským sdružením do podobných procesů vstupovat, bylo 8jinak! (spolu se sdruženími Osmička sobě, OSM a Židovskou obcí) účastníkem územního řízení, a proti územnímu rozhodnutí podalo námitky. Tento krok jsme považovali za nutný i proto, že projekt Centra Palmovka je od samého začátku připravován tajně, za zády veřejnosti a mimo veřejnou kontrolu.

Důležité kroky v přípravě projektu se navíc dosud odehrávaly během prázdnin či svátků: byl tajně vysoutěžen během letních prázdnin v roce 2010, veřejné projednávání proběhlo během letních prázdnin v roce 2012, územní rozhodnutí bylo oznámeno čtyři dny před Vánocemi v roce 2012.

Při přípravě projektu ODS ústy tehdejšího starosty Josefa Noska bezostyšně lhala, když v radničním měsíčníku Osmička tvrdila, že o nové radnici rozhodne příští zastupitelstvo. Zároveň ale připravovala stavbu nové radnice tak, aby ji stihla schválit na poslední chvíli před komunálními volbami.

osmicka_brezen_2010.jpg

Zpoždění stavby za miliardu korun je výrazné – v současné době už  podle harmonogramu mělo být postaveno druhé nadzemní patro, radnice však dosud zřejmě nemá ani platné stavební povolení. Představa, že tak zásadní zdržení mohou způsobit občanská sdružení (jejichž jednorázové námitky byly po šesti měsících zamítnuty), je absurdní.

Takové zpoždění nejen zakládá povinnost dodavatele stavby zaplatit Praze 8 sankce za zpoždění, ale vzhledem k nedodržení harmonogramu může Praha 8 nevýhodnou smlouvu s Metrostavem předčasně ukončit.

V době, kdy radnice teprve získávala územní rozhodnutí, už měla mít podle harmonogramu platné stavební  povolení. Projekt tak byl ve skluzu dlouho před tím, než občanské iniciativy námitky vůbec podaly. Přesto je někteří politici neváhají obviňovat, nebo – v případě Jakuba Čápa z TOP09 – fantazírovat o tom, že radnice už mohla dávno stát a mohly by v ní být uloženy peníze  (kdyby si pan Čáp jako člen dozorčí rady Centra Palmovka přečetl smlouvu, tak by věděl, že během roku 2012 se v souladu s harmonogramem připravovala nutná povolení a stavba stát nemohla.)

Za daných okolností by chytří a zodpovědní politici otevřeně informovali veřejnost, že má projekt zpoždění, proč se tak děje a co z toho pro městskou část plyne. Přístup osmičkových radních však od začátku projektu zůstává stejný  – mlží, překrucují fakta, neinformují občany o skutečném stavu věcí a prokazují neznalost agendy, za jejíž kontrolu je veřejnost platí. Důvěryhodnost jich samých i projektu nové radnice se jim opět podařilo – několik měsíců před volbami - o výrazný kus snížit.

8jinak!, spolek

Jsme nezávislá iniciativa působící na Praze 8. Usilujeme o zlepšení kvality života v naší městské části. Naším zájmem je transparentnost veřejné správy, urbanismus a doprava. Pořádáme veřejné debaty a kulturní akce.

naše cíle:

 - posilování občanské společnosti a ochrana práv a zájmů občanů
- ochrana životního prostředí
- vznikání místních Agend 21
- podpora volného a bezpečného pohybu chodců a podpora cyklodopravy
- ochrana kulturních památek
- zvyšování podílu zeleně a její pravidelná údržba
- vývoj v oblasti m.č. Prahy 8, zejména centra Nová Palmovka a Libeňské spojky