Dveře otevřeny - videoinstalace u Synagogy na Palmovce 19.–21. října

Po řadu let sloužila Nová libeňská synagoga na Palmovce jako centrální bod židovské komunity v Libni. Prostor byl důležitý nejen z hlediska náboženského, ale byl místem setkávání. To vše skončilo se začátkem druhé světové války. Dnes je Palmovka průsečíkem – cestovním, společenským, kulturním. Pro někoho místem spíše míjení se, pro jiné opět prostorem pro setkání. Dveře otevřeny budou připomínkou a pobídkou k tomu druhému způsobu vnímání místa.

Videoinstalací Dveře otevřeny kolektivu FotonX ožije prostor před Synagogou na Palmovce aktivitou dávno zaniklé komunity. Postavy z minulosti se promísí se současnými obyvateli Prahy. Přijďte od úterý do čtvrtka, 19.–21. října 2021, vždy mezi 19–23 hod.

6 párů otevřených dveří, rozmístěných v parku před synagogou představující brány do minulosti. Uvnitř dveří lidé žijící na začátku 20. století svůj každodenní život – vizualizováni díky archivním filmovým záběrům. Spojení minulého a současného jako možný námět k přemýšlení nad stavem naší dnešní “komunity” a jejím dalším potenciálem.

Autoři a realizace: kolektiv FotonX – Kristyna Balaban a Adam Široký

Pořádají: spolky Krajinou přílivu, 8jinak! a Serpens

S podporou: Národního filmového archivu, Dilia, Agosto Foundation, Hlavního města Prahy a Prahy 8

8jinak!, spolek

Jsme nezávislá iniciativa působící na Praze 8. Usilujeme o zlepšení kvality života v naší městské části. Naším zájmem je transparentnost veřejné správy, urbanismus a doprava. Pořádáme veřejné debaty a kulturní akce.

naše cíle:

 - posilování občanské společnosti a ochrana práv a zájmů občanů
- ochrana životního prostředí
- vznikání místních Agend 21
- podpora volného a bezpečného pohybu chodců a podpora cyklodopravy
- ochrana kulturních památek
- zvyšování podílu zeleně a její pravidelná údržba
- vývoj v oblasti m.č. Prahy 8, zejména centra Nová Palmovka a Libeňské spojky