"Ptát se je normální" - Praha 8 ve čtvrtletníku Fondu Otakara Motejla

Kauza nové radnice na Praze 8 zaujala Fond Otakara Motejla, který funguje pod hlavičkou respektované Open Society Found. Cílem Fondu je efektivní veřejná správa, opírající se o aktivní občanskou společnost. Ve svém čtvrtletníku Fond informuje o projektech, občanských sdruženích i aktivních jednotlivcích, kteří k tomuto cíli přispívají. Jsme moc rádi, že v prvním letošním čísle dostalo prostor právě sdružení 8jinak!. Díky Fondu a jeho projektu "Podpořte změny" můžete na naše aktivity přispět i finančně.

Česká komora architektů o Centru Palmovka

V loňském roce jsme požádali Českou komoru architektů o vyjádření ke způsobu, jakým Praha 8 vysoutěžila stavbu nové radnice. Zakázka na návrh, vyprojektování, stavbu a provoz budovy po dobu 20 let byla vypsána v celku, pro jednoho dodavatele. Kritéria, podle kterých byla vybrána nejvhodnější nabídka, nebyla dodnes vysvětlena. Vítězný návrh byl veřejnosti představen až po ukončení soutěže, ostatní návrhy nebyly prezentovány vůbec. K průběhu výběrového řízení se v bulletinu České komory architektů č. 4 vyjadřuje arch. Tomáš Vích.

Ceny ze smlouvy na stavbu Centra Palmovka zůstávají tajné

Je to právě rok, co jsme radnici Prahy 8 požádali o zveřejnění cen ze smlouvy na stavbu a provoz Centra Palmovka. Protože nikdo z oslovených politiků nereragoval na naše výzvy ke zveřejněné celé smlouvy, požádali jsme o tyto informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Proti tvrzení Prahy 8, že ceny naplňují znaky obchodního tajemství a nemohou být tedy zveřejněny, jsme se odvolali. Magistrát hlavního města Prahy nám dal za pravdu a rozhodnutí Prahy 8 již 4x zrušil.

"Nepleťte se nám do toho" vzkazují radní občanům Prahy 8

Přestože svět už žije lednovým vydáním „Osmičky“, rádi bychom se ještě vrátili k jejímu prosincovému číslu. Strana zelených ve fóru zmínila „mrtvý projekt Centra Palmovka“. Otázka zřejmě směřovala ke skutečnosti, že Centrum Palmovka se tři a půl roku po podpisu smlouvy nezačalo stavět.

Pozvánka na veřejné projednáváni EIA - rozšíření areálu IPODEC

Obyvatelé Střížkova se již od roku 2010 snaží zabránit rozšiřování sběrného dvora IPODEC, v jehož bezprostřední blízkosti bydlí. Přesto Praha 8 navrhla změnu územního plánu, která s rozšířením areálu počítá. Záměr se bude projednávat 21. 1. od 15:00 hodin v úřadu Prahy 8 - v Bílém domě. Více informací o celém případu najdete na stránkách sdružení Čistý Střížkov.

strizkov_1.jpeg

Thomayerovy sady čeká revitalizace, ale nic vám neřekneme

Praha 8 plánuje revitalizovat část Thomayerových sadů. Vyhledávaná odpočinková zóna u Rokytky je v současné době v zanedbaném stavu a její potenciál není ani zdaleka využitý. Podle návrhu ateliéru A05 zde na jaře 2014 vznikne pobytová louka doplněná drobným mobiliářem – lavičkami, piknikovými stoly a dřevěnými platy. Architekti pracují i s místními prameny, které svedou do nových pramenišť a některé z nich použijí jako součást herních prvků pro děti.

Kolik heren potřebuje Praha 8?

Zveme vás na veřejnou debatu o dopadech hazardu (nejen) na Praze 8. Na debatě bude představena iniciativa občanů Prahy 8 "8 bez hazardu", jejímž cílem je vypsání referenda, v němž by se veřejnost mohla vyjádřit k nulové toleranci - tedy k zákazu heren a kasin na Praze 8. Bližší informace najdete zde. Dopadem hazardu na život měst a obcí se zabývá také občanské sdružení Občané proti hazardu.

Praha 8 je stále na špičce žebříčku - i po částečné regulaci bude mít největší počet heren v Praze.

Fotogalerie - Chánoce 2013

Pages

Subscribe to 8jinak RSS

8jinak!, spolek

Jsme nezávislá iniciativa působící na Praze 8. Usilujeme o zlepšení kvality života v naší městské části. Naším zájmem je transparentnost veřejné správy, urbanismus a doprava. Pořádáme veřejné debaty a kulturní akce.

naše cíle:

 - posilování občanské společnosti a ochrana práv a zájmů občanů
- ochrana životního prostředí
- vznikání místních Agend 21
- podpora volného a bezpečného pohybu chodců a podpora cyklodopravy
- ochrana kulturních památek
- zvyšování podílu zeleně a její pravidelná údržba
- vývoj v oblasti m.č. Prahy 8, zejména centra Nová Palmovka a Libeňské spojky